چتر سایه مهربانی

شماره ثبت 7101 شناسه ملی 14012226980
دارای مجوز فعالیت از  اداره کل بهزیستی استان اصفهان​​​​​​​

چتر سایه مهربانی

موسسه خیریه چتر سایه مهربانی

توضیحات بیشتر
تماس با ما
عکس یک خانه

به چتر سایه مهربانی
خوش آمدید

موسسه خیریه چتر سایه مهربانی

​گالری

پرونده های حمایتی  در جریان

تعداد ​دانش آموزان تحت حمایت

مراکز

1

​لیست انتظار

399

239
87

مرکز نیکوکاری سایه مهربانی

مرکز نیکوکاری سایه مهربانی مجموعه ای تحت حمایت خیریه سایه مهربانی و تحت نظر و مجوز مستقل کمیته امداد امام خمینی شهر اصفهان با شماره مجوز 1481497 در حال فعالیت میباشد.
آدرس:
​​​​​​​اصفهان-زینبیه-خیابان بیسیم-سمت راست مادی بیسیم-کوچه پارسیان-کوچه شهید آقابابایی

اطلاعات بیشتر

حمایت شما از اینجا شروع می شود

خردسال

...

کودکان و نوجوانان

....

جوانان

....

حامیان و همراهان ما